"regional coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regionalny koordynator
  1. regional przymiotnik + coordinator rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He became the regional political coordinator of that party in La Libertad.

powered by  eTutor logo