"join as coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dołącz jako koordynator
  1. join czasownik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2001, he joined the Butler coaching staff as coordinator of basketball operations under Todd Lickliter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo