BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
3. company spokesman = rzecznik przedsiębiorstwa company spokesman
6. company spokeswoman = rzeczniczka spółki company spokeswoman
9. company logo = logo spółki company logo
10. company website = serwis internetowy spółki company website
11. Company b = B spółki Company b
12. company town = miejscowość, w której większość pracujących zatrudniona jest przez jedną organizację company town
13. company policy = polityka przedsiębiorstwa company policy
14. company name = nazwa spółki company name
  • How do I find if a company name is available?
  • Which section do I need to complete for my company name?
  • We have a company name and part of a telephone number.
  • Probably something without the company name on it but I don't know.
  • In 2011, the firm changed their company name to Coastal.com.
  • Why are specific company names not included on the List?
  • So he had no company name to put on the form.
  • Who can object to a company name under these new rules?
  • Standard service costs £8 and the company name changed within 2 days.
  • Where can I find more information on choosing a company name?
15. company president = prezes spółki company president
18. Company a = Spółka Company a
19. company car = samochód służbowy company car
20. Company c = C spółki Company c
21. Company e = E spółki Company e
22. company public = ludzie spółki company public
23. Company d = D spółki Company d
25. company manager = dyrektor firmy company manager
27. company founder = założyciel spółki company founder
29. Company f = F spółki Company f
30. Investment Company Institute = Spółka inwestycyjna Instytut Investment Company Institute
31. company man = pracownik przedkładający lojalność wobec firmy nad swoje poglądy i stosunki ze współpracownikami company man
32. company officer = porucznik lub kapitan company officer
33. company record = zapis spółki company record
34. company management = zarządzanie spółką company management
35. Company k = K spółki Company k
36. company chairman = przewodniczący spółki company chairman
37. company secretary = dyrektor finansowy przedsiębiorstwa company secretary
38. Company g = G spółki Company g
39. Company h = H spółki Company h
40. company share = część spółki company share
41. company owner = właściciel firmy company owner
43. company office = biuro spółki company office
44. company law = prawo spółek company law
45. company asset = atut spółki company asset
46. company lawyer = radca prawny firmy company lawyer
48. Companies House = krajowy rejestr sądowy Companies House
49. company money = pieniądze spółki company money
50. company fund = fundusz spółki company fund
51. company debut = debiut spółki company debut
52. company insider = osoba dobrze poinformowana spółki company insider
53. company board = komisja spółki company board
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.