"company money" — Słownik kolokacji angielskich

company money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze spółki
  1. company rzeczownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With the company losing money, the workers began a four-day week last June.

powered by  eTutor logo