BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
3. company spokesman = rzecznik przedsiębiorstwa company spokesman
  • Then, a third time, the company commander led his men to the top.
  • But as company commander, I was running my own little show.
  • Both company commanders were told to look for 5 T55's.
  • Get the other company commanders up here one at a time.
  • He didn't know what he'd done to his company commander's peace of mind.
  • He could have left it up to his company commanders.
  • The company commander would have been within his rights to kill them all.
  • At that time our company commander's tour in the field was coming to an end.
  • But action had taught the company commander a couple of things.
  • This time the company commander's voice came over the net.
6. company spokeswoman = rzeczniczka spółki company spokeswoman
9. company logo = logo spółki company logo
10. company website = serwis internetowy spółki company website
11. Company b = B spółki Company b
12. company town = miejscowość, w której większość pracujących zatrudniona jest przez jedną organizację company town
13. company policy = polityka przedsiębiorstwa company policy
14. company name = nazwa spółki company name
15. company president = prezes spółki company president
18. Company a = Spółka Company a
19. company car = samochód służbowy company car
20. Company c = C spółki Company c
21. Company e = E spółki Company e
22. company public = ludzie spółki company public
23. Company d = D spółki Company d
25. company manager = dyrektor firmy company manager
27. company founder = założyciel spółki company founder
29. Company f = F spółki Company f
30. Investment Company Institute = Spółka inwestycyjna Instytut Investment Company Institute
31. company man = pracownik przedkładający lojalność wobec firmy nad swoje poglądy i stosunki ze współpracownikami company man
32. company officer = porucznik lub kapitan company officer
33. company record = zapis spółki company record
34. company management = zarządzanie spółką company management
35. Company k = K spółki Company k
36. company chairman = przewodniczący spółki company chairman
37. company secretary = dyrektor finansowy przedsiębiorstwa company secretary
38. Company g = G spółki Company g
39. Company h = H spółki Company h
40. company share = część spółki company share
41. company owner = właściciel firmy company owner
43. company office = biuro spółki company office
44. company law = prawo spółek company law
45. company asset = atut spółki company asset
46. company lawyer = radca prawny firmy company lawyer
48. Companies House = krajowy rejestr sądowy Companies House
49. company money = pieniądze spółki company money
50. company fund = fundusz spółki company fund
51. company debut = debiut spółki company debut
52. company insider = osoba dobrze poinformowana spółki company insider
53. company board = komisja spółki company board
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.