"company website" — Słownik kolokacji angielskich

company website kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serwis internetowy spółki
  1. company rzeczownik + website rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A fleet list can be seen on the company website.

powered by  eTutor logo