"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
(2) core, meat, cocaine, grain
Kolokacji: 4
(6) Small, poultry
Kolokacji: 2
1. movie business = przemysł filmowy movie business
2. newspaper business = biznes gazetowy newspaper business
3. film business = przemysł filmowy film business
4. record business = biznes płytowy record business
5. book business = książka biznes book business
6. card business = karta biznes card business
7. catalogue business = biznes katalogowy catalogue business
8. credit-card business = kredyt-karta biznes credit-card business
9. products business = produkty biznes products business
10. catalog business = katalog biznes catalog business
11. production business = biznes produkcyjny production business
12. paper business = papierowy biznes paper business
13. directory business = książka telefoniczna biznes directory business
(11) music, Harper, cash, concert
Kolokacji: 4
(12) insurance, reinsurance
Kolokacji: 2
(15) oil, coal, petroleum
Kolokacji: 4
(17) service, church, London
Kolokacji: 3
(20) US, UK, city, New, Chicago, ...
Kolokacji: 11
(26) brokerage, dairy, bakery
Kolokacji: 3
(27) lumber, antique, timber
Kolokacji: 3
(28) state, gas, niche, relation
Kolokacji: 4
(34) airline, railroad
Kolokacji: 2
(39) design, modeling
Kolokacji: 2
(42) fund, Senate, money
Kolokacji: 3
(44) mortgage, equity
Kolokacji: 2
(46) cleaning, repair
Kolokacji: 2
(47) convention, loan
Kolokacji: 2
(51) satellite, equipment, copier
Kolokacji: 3
(53) Fox, fur
Kolokacji: 2
(54) casino, auction, takeout
Kolokacji: 3
(55) wrestling, football, boxing
Kolokacji: 3
(56) credit, plastic
Kolokacji: 2
(58) cosmetics, perfume, fragrance
Kolokacji: 3
(59) consultancy, recycling
Kolokacji: 2
(60) funeral, mortuary
Kolokacji: 2
(61) smuggling, prostitution
Kolokacji: 2
(62) delivery, livery
Kolokacji: 2
(63) annuity, pension
Kolokacji: 2
(64) milling, storefront
Kolokacji: 2
(65) specialty, asset
Kolokacji: 2
(67) acquisition, buyout
Kolokacji: 2
(68) freelance, coaching
Kolokacji: 2
(69) housewares
Kolokacji: 1
(70) Sunday, flower
Kolokacji: 2
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.