"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. attract business = przyciągaj przedsiębiorstwo attract business
2. move one's business = ruszać się czyjś biznes move one's business
3. force businesses = biznesy siły force businesses
6. draw business = losowanie biznes draw business
7. cause businesses = biznesy powodu cause businesses
9. drive out of business = doprowadź do bankructwa drive out of business
10. cause to businesses = powód do biznesów cause to businesses
11. persuade businesses = przekonaj biznesy persuade businesses
13. prompt businesses = natychmiastowe biznesy prompt businesses
(11) base, locate
Kolokacji: 2
(21) call, visit, celebrate
Kolokacji: 3
(23) show, register, compete
Kolokacji: 4
(24) enter, recruit, secure
Kolokacji: 3
(25) apply, use, employ, dedicate
Kolokacji: 6
(26) disrupt, target, interrupt
Kolokacji: 3
(27) save, import, award, write
Kolokacji: 4
(28) teach, talk, reward
Kolokacji: 3
(29) look, face, dominate
Kolokacji: 4
(30) steal, send, divert
Kolokacji: 3
(31) damage, harm
Kolokacji: 2
(32) favor, prohibit, permit
Kolokacji: 3
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.