"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. win business = zwycięstwo biznes win business
9. succeed in Business = odnieś sukces w interesach succeed in Business
12. resume business = podejmij na nowo biznes resume business
13. get to business = dojdź do biznesu get to business
14. seek business = szukaj biznesu seek business
15. gain business = przyrost biznes gain business
16. produce businesses = przynieś biznesy produce businesses
18. get about one's business = poruszać się czyjś biznes get about one's business
19. get into the business = zajmij się biznesem get into the business
20. try any business = spróbuj jakiegokolwiek biznesu try any business
21. get for one's business = dostawać czyjś biznes get for one's business
22. take up the business = zainteresuj się biznesem take up the business
23. develop for businesses = rozwiń dla biznesów develop for businesses
24. find for one's business = orzekać czyjś biznes find for one's business
25. obtain business = uzyskaj biznes obtain business
(11) base, locate
Kolokacji: 2
(21) call, visit, celebrate
Kolokacji: 3
(23) show, register, compete
Kolokacji: 4
(24) enter, recruit, secure
Kolokacji: 3
(25) apply, use, employ, dedicate
Kolokacji: 6
(26) disrupt, target, interrupt
Kolokacji: 3
(27) save, import, award, write
Kolokacji: 4
(28) teach, talk, reward
Kolokacji: 3
(29) look, face, dominate
Kolokacji: 4
(30) steal, send, divert
Kolokacji: 3
(31) damage, harm
Kolokacji: 2
(32) favor, prohibit, permit
Kolokacji: 3
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.