"get several business" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get business
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać kilka biznes
  1. get czasownik + business rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd thought to get business out of the way first.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo