"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
(12) urgent, advisory, pressing
Kolokacji: 3
(13) local, pharmaceutical, medical
Kolokacji: 3
(17) whole, entire, total
Kolokacji: 3
(21) main, independent
Kolokacji: 2
(23) foreign, established, strange
Kolokacji: 3
(28) financial, industrial
Kolokacji: 2
(30) only, single, lonely, sole
Kolokacji: 4
(33) daily, everyday, casual
Kolokacji: 3
(34) funny, comic
Kolokacji: 2
(37) day-to-day, cyclical, annual
Kolokacji: 3
(42) agricultural, rural
Kolokacji: 2
(43) military, bread-and-butter
Kolokacji: 2
(47) long-distance, nearby
Kolokacji: 2
(48) medium, average
Kolokacji: 2
(50) certain, responsible
Kolokacji: 2
(51) Chinese, Taiwanese
Kolokacji: 2
(54) overseas, Hispanic, marine
Kolokacji: 3
(55) huge, healthy, respectable
Kolokacji: 3
(57) legislative, parliamentary
Kolokacji: 2
(58) bloody, fucking
Kolokacji: 2
(59) black, grim, grisly
Kolokacji: 3
(60) best, well-run, better
Kolokacji: 3
(61) Canadian, Mexican, Brazilian
Kolokacji: 3
(62) Russian, African, Australian
Kolokacji: 3
(65) basic, underlying
Kolokacji: 2
(70) regional, Western
Kolokacji: 2
(72) far, long
Kolokacji: 2
(75) seasonal, year-round
Kolokacji: 2
(76) troubled, distressed
Kolokacji: 2
(77) institutional, dot-com
Kolokacji: 2
(79) smart, promising
Kolokacji: 2
(80) full-time, part-time
Kolokacji: 2
(81) extensive, capital-intensive
Kolokacji: 2
(84) unregulated, regulated
Kolokacji: 2
(85) volatile, fickle
Kolokacji: 2
(87) failed, bankrupt, deadly
Kolokacji: 3
(88) long-term, time-consuming
Kolokacji: 2
(90) fledgling, green
Kolokacji: 2
(91) out-of-state, inner-city
Kolokacji: 2
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.