"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
(1) operate, double, attract
Kolokacji: 3
(16) depend, rely
Kolokacji: 2
(17) hire, occupy, flee, engage
Kolokacji: 4
(18) invest, spend, put
Kolokacji: 3
(19) follow, choose, comply, decide
Kolokacji: 4
1. business donates = biznes ofiarowuje business donates
2. business shows = biznes pokazuje business shows
3. business complains = biznes skarży się business complains
4. business files = akta handlowe business files
5. business registers = rejestry przedsiębiorstw business registers
6. business proves = biznes dowodzi business proves
(21) account, report, advertise
Kolokacji: 3
(22) survive, exist
Kolokacji: 2
(23) slow, collapse, dwindle
Kolokacji: 3
(24) plan, focus, mean, think, hope
Kolokacji: 5
(26) join, merge, integrate
Kolokacji: 3
(27) falter, rebound
Kolokacji: 2
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.