"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(15) associate, colleague, company
Kolokacji: 3
(18) sector, park, right
Kolokacji: 3
(26) unit, segment, hub, merger
Kolokacji: 4
(30) affair, function
Kolokacji: 2
(31) meeting, Council, forum, crowd
Kolokacji: 4
(37) customer, client
Kolokacji: 2
(38) section, department, payroll
Kolokacji: 3
(41) loan, debt, borrower
Kolokacji: 3
(45) Week, hour, Time
Kolokacji: 3
(47) sense, savvy, logic
Kolokacji: 3
(54) jet, flier, aircraft, aviation
Kolokacji: 4
(55) elite, analyst, expert
Kolokacji: 3
(58) attire, clothes, dress
Kolokacji: 3
(59) lunch, dinner, meal, luncheon
Kolokacji: 4
(62) name, figure, Titans, dynasty
Kolokacji: 5
1. business name = nazwa firmy business name
2. business figure = biznesowa figura business figure
3. Business detail Place name = Szczegół handlowy nazwa geograficzna Business detail Place name
4. business Titans = Tytani handlowi business Titans
5. business dynasty = biznesowa dynastia business dynasty
(64) economics, productivity
Kolokacji: 2
(69) incubator, incubation
Kolokacji: 2
(71) newspaper, Daily, paper
Kolokacji: 3
(72) Recovery, Reform, improvement
Kolokacji: 3
(73) dispute, impact
Kolokacji: 2
(74) continuity, press, pressure
Kolokacji: 3
(76) lobbyist, lobby
Kolokacji: 2
(78) standpoint, landscape
Kolokacji: 2
(79) value, Standard, valuation
Kolokacji: 3
(82) property, holding, capital
Kolokacji: 3
(84) report, reputation
Kolokacji: 2
(86) entrepreneurship, app
Kolokacji: 2
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.