"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
3. business fails = oceny niedostateczne handlowe business fails
4. business expands = biznes rozwija się business expands
6. business faces = biznesowe twarze business faces
8. business pays = biznes opłaca się business pays
11. business begins = biznes zaczyna się business begins
12. business needs = biznes potrzebuje business needs
14. business closes = biznes zostaje zamknięty business closes
21. business gives = biznes sprawia business gives
27. business creates = biznes wywołuje business creates
29. business calls = spotkania służbowe business calls
33. business wants = biznes chce business wants
34. business finds = biznes znajduje business finds
35. business trying = biznesowe próbowanie business trying
38. business benefits = biznesowe korzyści business benefits
39. business prospers = biznes prosperuje business prospers
40. business becomes = biznes staje się business becomes
41. business changes = biznesowe zmiany business changes
42. business improves = biznes poprawia się business improves
43. business increases = biznesowe wzrosty business increases
44. business loses = biznes przegrywa business loses
45. business requires = biznes wymaga business requires
46. business receives = biznes spotyka się business receives
47. business produces = biznes przynosi business produces
48. business opens = świeże powietrza służbowe business opens
50. business generates = biznes przynosi business generates
51. business buys = biznes kupuje business buys
52. business keeps = biznes czeka business keeps
53. business supports = biznes popiera business supports
54. business seems = biznes wydaje się business seems
55. business develops = biznes rozwija się business develops
56. business leaves = biznesowe liście business leaves
57. business declines = biznesowe upadki business declines
58. business remains = biznes pozostaje business remains
59. business sees = biznes widzi business sees
60. business turns = biznes odwraca się business turns
61. business depends = biznes zależy business depends
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.