"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
2. big business = duże firmy, o wysokim wpływie na rynek big business
5. retail business = przedsiębiorstwo handlu detalicznego retail business
7. unfinished business = sprawy niedokończone, sprawy do omówienia unfinished business
8. profitable business = dochodowy interes profitable business
9. lucrative business = lukratywny biznes lucrative business
11. brisk business = energiczny biznes brisk business
12. risky business = ryzykowny interes risky business
14. wholesale business = handel hurtowy, hurt wholesale business
15. medium-sized business = średniej wielkości biznes medium-sized business
16. whole business = cały biznes whole business
19. official business = sprawa urzędowa, sprawa służbowa official business
20. American business = Amerykański biznes American business
23. global business = globalna firma global business
25. main business = główne zajęcie main business
26. foreign business = zagraniczne przedsiębiorstwo foreign business
28. commercial business = działalność handlowa, firma handlowa commercial business
30. major business = główny biznes major business
31. bad business = kiepski interes bad business
33. little business = drobny biznes little business
34. old business = stary biznes old business
35. thriving business = prosperujący biznes thriving business
36. tricky business = trudny biznes tricky business
37. financial business = finansowy biznes financial business
38. independent business = niezależny biznes independent business
39. primary business = główny biznes primary business
40. only business = jedyny biznes only business
42. related business = powiązany biznes related business
43. daily business = codzienny biznes daily business
44. traditional business = tradycyjny biznes traditional business
45. funny business = machlojki, nielegalne interesy, nieczyste zagrania funny business
46. entire business = całkowity biznes entire business
47. corporate business = wspólny biznes corporate business
48. day-to-day business = codzienny biznes day-to-day business
49. public business = społeczny biznes public business
50. booming business = dobrze prosperujący interes booming business
52. competitive business = interesy konkurencyjne competitive business
53. British business = Brytyjski biznes British business
55. Japanese business = Japoński biznes Japanese business
56. dangerous business = niebezpieczny biznes dangerous business
57. dirty business = brudna robota, brudna sprawa dirty business
58. viable business = realny biznes viable business
59. military business = militarny biznes military business
61. normal business = normalny biznes normal business
62. great business = świetny biznes great business
63. separate business = odrębny biznes separate business
64. European business = Przedsiębiorstwo europejskie European business
65. legal business = legalny interes legal business
66. domestic business = krajowy biznes domestic business
68. long-distance business = długodystansowy biznes long-distance business
69. medium business = środek przekazu biznes medium business
70. messy business = brudny biznes messy business
71. start-up business = rozpoczęcie działalności biznes start-up business
72. industrial business = przemysłowy biznes industrial business
73. tough business = nieustępliwy biznes tough business
74. pharmaceutical business = farmaceutyczny biznes pharmaceutical business
75. online business = biznes on-line online business
77. illegal business = biznes niezgodny z prawem illegal business
78. import-export business = import i eksport biznes import-export business
79. certain business = pewny biznes certain business
80. similar business = podobny biznes similar business
81. complicated business = skomplikowany biznes complicated business
83. general business = ogólny biznes general business
84. future business = przyszły biznes future business
85. automotive business = samochodowy biznes automotive business
86. individual business = indywidualny biznes individual business
87. Chinese business = Chiński biznes Chinese business
88. principal business = główny biznes principal business
91. strong business = silny biznes strong business
92. overseas business = zagraniczny biznes overseas business
93. current business = obecny biznes current business
94. black-owned business = biznes należący do czarny black-owned business
96. medium-size business = wielkości środek biznes medium-size business
97. huge business = olbrzymi biznes huge business
98. cellular business = komórkowy biznes cellular business
99. legislative business = ustawodawczy biznes legislative business
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.