"current business" — Słownik kolokacji angielskich

current business kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny biznes
  1. current przymiotnik + business rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But others say the combined company could lose several hundred million dollars of its current business.

    Podobne kolokacje:

podobne do "current business" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "current business" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik