"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
(1) operate, double, attract
Kolokacji: 3
5. business becomes = biznes staje się business becomes
6. business changes = biznesowe zmiany business changes
7. business increases = biznesowe wzrosty business increases
8. business turns = biznes odwraca się business turns
9. business brings = biznes przynosi business brings
10. business falls = biznes spada business falls
11. business involves = biznes obejmuje business involves
12. business contributes = biznes przyczynia się business contributes
13. business reduces = biznes redukuje business reduces
14. business adds = biznes dodaje business adds
15. business cuts = cięcia handlowe business cuts
16. business reopens = biznes wznawia business reopens
17. business forms = formularze handlowe business forms
18. business affects = afekty handlowe business affects
19. business shrinks = biznes powoduje kurczenie się business shrinks
(16) depend, rely
Kolokacji: 2
(17) hire, occupy, flee, engage
Kolokacji: 4
(18) invest, spend, put
Kolokacji: 3
(19) follow, choose, comply, decide
Kolokacji: 4
(21) account, report, advertise
Kolokacji: 3
(22) survive, exist
Kolokacji: 2
(23) slow, collapse, dwindle
Kolokacji: 3
(24) plan, focus, mean, think, hope
Kolokacji: 5
(26) join, merge, integrate
Kolokacji: 3
(27) falter, rebound
Kolokacji: 2
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.