"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
(1) operate, double, attract
Kolokacji: 3
3. business closes = biznes zostaje zamknięty business closes
6. business seems = biznes wydaje się business seems
7. business remains = biznes pozostaje business remains
8. business ranging = biznesowe obejmowanie business ranging
9. business tends = biznes skłania się business tends
10. business consists = biznes składa się business consists
11. business appears = biznes pojawia się business appears
12. business passes = biznes uchodzi business passes
13. business ceases = biznesowe zaprzestanie business ceases
14. business leads = biznes prowadzi business leads
15. business stops = biznes powstrzymuje business stops
16. business covers = biznes obejmuje business covers
18. business belongs = biznes należy business belongs
19. business owes = biznes jest winny business owes
20. business comprises = biznes zawiera business comprises
21. business proceeds = biznes przebiega business proceeds
(16) depend, rely
Kolokacji: 2
(17) hire, occupy, flee, engage
Kolokacji: 4
(18) invest, spend, put
Kolokacji: 3
(19) follow, choose, comply, decide
Kolokacji: 4
(21) account, report, advertise
Kolokacji: 3
(22) survive, exist
Kolokacji: 2
(23) slow, collapse, dwindle
Kolokacji: 3
(24) plan, focus, mean, think, hope
Kolokacji: 5
(26) join, merge, integrate
Kolokacji: 3
(27) falter, rebound
Kolokacji: 2
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.