"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(11) base, locate
Kolokacji: 2
1. go about one's business = zajmować się swoimi sprawami go about one's business
2. pass businesses = biznesy przepustki pass businesses
3. go into business = zająć się interesami, zająć się biznesem go into business
5. engage in business = zaangażuj się w biznes engage in business
7. pursue business = zajmuj się biznesem pursue business
8. travel on business = podróżować służbowo travel on business
9. business is run = biznes jest przeprowadzony business is run
10. work with businesses = praca z biznesami work with businesses
12. shed businesses = pozbyć się biznesy shed businesses
14. work at one's business = praca przy czyjś biznes work at one's business
16. proceed with one's business = kontynuować czyjś biznes proceed with one's business
17. pursue in business = ścigaj w biznesie pursue in business
18. business engaged = biznes zainteresował business engaged
19. turn to business = kolej do biznesu turn to business
20. proceed to business = przejdź do biznesu proceed to business
21. go with the business = pójdź z biznesem go with the business
22. business surveyed = biznes zbadał business surveyed
(21) call, visit, celebrate
Kolokacji: 3
(23) show, register, compete
Kolokacji: 4
(24) enter, recruit, secure
Kolokacji: 3
(25) apply, use, employ, dedicate
Kolokacji: 6
(26) disrupt, target, interrupt
Kolokacji: 3
(27) save, import, award, write
Kolokacji: 4
(28) teach, talk, reward
Kolokacji: 3
(29) look, face, dominate
Kolokacji: 4
(30) steal, send, divert
Kolokacji: 3
(31) damage, harm
Kolokacji: 2
(32) favor, prohibit, permit
Kolokacji: 3
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.