"urgent business" — Słownik kolokacji angielskich

urgent business kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilny biznes
  1. urgent przymiotnik + business rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She'd told him to wait here and had gone away on urgent business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo