TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. blow up = wybuchnąć gniewem, naskoczyć (na kogoś) blow up
2. blow out = zgasnąć blow out
3. blow off = odfrunąć, odfruwać (np. kapelusz, papiery) blow off
  • He thought the top of his head was going to blow off.
  • I tried to talk to her too, but she just blew me off.
  • The whole front of the building had just blown off.
  • He would probably be doing better if the other two had been blown off as well.
  • I hadn't been very far from having my head blown off.
  • I worked on a case where a body was found with its head blown off.
  • The head of the man sitting next to him was blown off.
  • You come here and help me get up or I'll blow it off.
  • I turned him over and saw his face was blown off.
  • They must have been blown a long way off position.
5. blow through = wyjść, zwijać się, zawinąć się (uciec) blow through
6. blow across = dmuchnij wszerz blow across
7. blow down = przewrócić, powalić (np. drzewo, płot) blow down
8. blow against = dmuchać przeciwko blow against
9. blow over = przewrócić, przewracać pod naporem wiatru blow over
10. blow from = pryśnij blow from
11. blow on = dmuchnij blow on
12. blow in = wpaść do środka (np. z wizytą) blow in
13. blown by = dmuchnąć przez blown by
14. blow to = dmuchać aby blow to
15. blow at = dmuchać przy blow at
16. blow with = dmuchać z blow with
17. blow for = dmuchać dla blow for
19. blow toward = dmuchać w kierunku blow toward
20. blow past = uderzenie przeszłość blow past
21. blow onto = dmuchać na blow onto
23. blow up in = wylatywać w powietrze w blow up in
24. blow up at = naskocz blow up at
25. blow up on = dmuchnij w górę blow up on
26. blow upon = dmuchać na blow upon
27. blow up with = wylatywać w powietrze z blow up with
28. blow out in = gasnąć w blow out in
29. blow during = dmuchać podczas blow during
30. blow about = fruwaj w koło blow about
31. blown up to = napompowany aby blown up to
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.