"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
(2) by, in, to, at, with, ...
Kolokacji: 11
1. blow in = wpaść do środka (np. z wizytą) blow in
2. blown by = dmuchnąć przez blown by
3. blow to = dmuchać aby blow to
4. blow at = dmuchać przy blow at
5. blow with = dmuchać z blow with
6. blow for = dmuchać dla blow for
8. blow toward = dmuchać w kierunku blow toward
9. blow past = uderzenie przeszłość blow past
10. blow onto = dmuchać na blow onto
(3) in, at, on, upon, with, ...
Kolokacji: 11
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.