"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) away, strongly
Kolokacji: 2
(2) apart, aside
Kolokacji: 2
(4) hard, sky-high
Kolokacji: 2
(5) gently, softly, lightly
Kolokacji: 3
1. simply blow = po prostu uderzenie simply blow
2. literally blow = dosłownie uderzenie literally blow
3. blow about = fruwaj w koło blow about
5. blown ashore = dmuchnąć do brzegu blown ashore
6. blow inland = uderzenie w głąb lądu blow inland
7. absolutely blow = całkowicie uderzenie absolutely blow
8. blown overboard = dmuchnąć za burtą blown overboard
9. blow upward = uderzenie do góry blow upward
10. blow offshore = uderzenie na morzu blow offshore
11. blown hither = dmuchnąć tutaj blown hither
12. occasionally blow = od czasu do czasu uderzenie occasionally blow
13. blow eastward = dmuchnij na wschód blow eastward
14. continually blow = ciągle uderzenie continually blow
15. blown skyward = dmuchnąć ku niebu blown skyward
16. blow stiffly = dmuchnij ciężko blow stiffly
17. blow outside = dmuchnij zewnątrz blow outside
(9) straight, horizontally
Kolokacji: 2
(11) suddenly, quickly, promptly
Kolokacji: 3
(12) finally, eventually
Kolokacji: 2
(13) backward, backwards
Kolokacji: 2
(14) loudly, noisily
Kolokacji: 2
(15) fiercely, violently, furiously
Kolokacji: 3
(16) accidentally, deliberately
Kolokacji: 2
(17) actually, practically
Kolokacji: 2
(18) outwards, inwards
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.