"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
(2) by, in, to, at, with, ...
Kolokacji: 11
(3) in, at, on, upon, with, ...
Kolokacji: 11
1. blow away from = pryśnij daleko blow away from
2. blow towards = dmuchać w kierunku blow towards
3. blow of = dmuchać z blow of
4. blow after = dmuchnij potem blow after
5. blow under = dmuchnij poniżej blow under
6. blow behind = dmuchnij z tyłu blow behind
7. blow between = dmuchnij pośrodku blow between
8. blow without = dmuchnij na zewnątrz blow without
9. blow that = dmuchnij to blow that
10. blow above = dmuchnij wyżej blow above
11. blow beneath = dmuchnij poniżej blow beneath
12. blow back = dmuchnij z powrotem blow back
13. blow up from = pryśnij w górę blow up from
14. blow beyond = dmuchnij dalej blow beyond
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.