"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
(2) by, in, to, at, with, ...
Kolokacji: 11
(3) in, at, on, upon, with, ...
Kolokacji: 11
1. blow up in = wylatywać w powietrze w blow up in
2. blow up at = naskocz blow up at
3. blow up on = dmuchnij w górę blow up on
4. blow upon = dmuchać na blow upon
5. blow up with = wylatywać w powietrze z blow up with
6. blow out in = gasnąć w blow out in
7. blow during = dmuchać podczas blow during
8. blow about = fruwaj w koło blow about
9. blown up to = napompowany aby blown up to
10. blow along = dmuchnij wzdłuż blow along
11. blow before = dmuchnij wcześniej blow before
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.