"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. blow up = wybuchnąć gniewem, naskoczyć (na kogoś) blow up
2. blow out = zgasnąć blow out
3. blow off = odfrunąć, odfruwać (np. kapelusz, papiery) blow off
5. blow through = wyjść, zwijać się, zawinąć się (uciec) blow through
6. blow across = dmuchnij wszerz blow across
7. blow down = przewrócić, powalić (np. drzewo, płot) blow down
8. blow against = dmuchać przeciwko blow against
9. blow over = przewrócić, przewracać pod naporem wiatru blow over
10. blow from = pryśnij blow from
11. blow on = dmuchnij blow on
(2) by, in, to, at, with, ...
Kolokacji: 11
(3) in, at, on, upon, with, ...
Kolokacji: 11
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.