BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"blow up in" — Słownik kolokacji angielskich

blow up in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wylatywać w powietrze w
  1. blow czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    Everything was going to blow up in his face, one way or the other, very soon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo