ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) know, close, open, separate
Kolokacji: 4
(3) overlook, flank
Kolokacji: 2
1. live in Palm Beach = zamieszkuj Plażę palmową live in Palm Beach
2. reside in Long Beach = mieszkaj w Long Beach reside in Long Beach
  • Vallely currently resides in Long Beach, California with his wife and their two daughters.
  • Richard currently resides in Long Beach, CA where he teaches voice privately.
  • Rowley is a father and resides in Long Beach, California, US.
  • Currently resides in Long Beach, California, with her husband Eric Benson and her daughter.
  • Perez currently resides in Long Beach, California.
  • He resided in Long Beach, California, where he died on October 7, 1972.
  • Currently residing in Long Beach with his wife and sons.
  • She currently resides in Long Beach, California.
  • She now resides in Long Beach, New York and doing what she loves most, writing and watching the ocean.
  • He currently resides in Long Beach, California.
3. go to the beach = pójdź na plażę go to the beach
4. perform in Palm Beach = wykonaj w Plaży palmowej perform in Palm Beach
5. use the beach = użyj plaży use the beach
(6) surround, strew
Kolokacji: 2
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.