"Howard Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Howard Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Howard Plaża
  1. Howard rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Howard Beach shows that the politics of prejudice may have some vile life left in it yet.

    Podobne kolokacje: