"white sand beach" — Słownik kolokacji angielskich

white sand beach kolokacja
Popularniejsza odmiana: white beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biały piasek plaża
  1. white przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She stood in the living room looking out over the white beach.

    Podobne kolokacje: