"white beach" — Słownik kolokacji angielskich

white beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biała plaża
  1. white przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She stood in the living room looking out over the white beach.

    Podobne kolokacje: