ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"white-sand beach" — Słownik kolokacji angielskich

white-sand beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biały-piasek plaża
  1. white-sand przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There, we had shade and complete privacy, yet were within easy reach of the soft, white-sand beach.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo