"tropical beach" — Słownik kolokacji angielskich

tropical beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tropikalna plaża
  1. tropical przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Abundant on tropical beaches that are exposed to the sea.

    Podobne kolokacje: