"reside in Long Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkaj w Long Beach
  1. reside czasownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Vallely currently resides in Long Beach, California with his wife and their two daughters.

    Podobne kolokacje: