Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"zwłoki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwłoki" po polsku

zwłoki

rzeczownik
 1. body *****
  • zwłoki, ciało [policzalny]
   The police found his body in the river. (Policja znalazła jego ciało w rzece.)
   A body was found in the forest yesterday. (Wczoraj znaleziono w lesie ciało.)
   They asked me to identify the body. (Poprosili mnie, żebym zidentyfikował zwłoki.)
   link synonim: corpse
 2. corpse * , także: corse dawne użycie
 3. remains *
 4. dead body
 5. cadaver   American English oficjalnie
 6. somebody's mortal remains
 7. worm-food   potocznie
 8. lich
obrazek do "delay" po polsku
rzeczownik
 1. delay ***
  • opóźnienie, zwłoka [policzalny lub niepoliczalny]
   We apologize for the delay. (Przepraszamy za opóźnienie.)
   We're late because our train had a delay. (Jesteśmy spóźnieni, bo nasz pociąg miał opóźnienie.)
   He was asked to send the missing documents without delay. (On został poproszony, by wysłać brakujące dokumenty bez zwłoki.)
   Your delay made me miss my train! (Twoja zwłoka sprawiła, że spóźniłem się na pociąg!)
 2. respite ,
 3. time lag , time lapse
 4. latency time
 5. tarriance

Powiązane zwroty — "zwłoki"

czasownik
owijać (zwłoki całunem) = shroud
zwlekać = linger , linger on +3 znaczenia
kremować (palić zwłoki) = cremate
rozłożyć (np. śmieci, zwłoki) = biodegrade
przysłówek
idiom
inne
przymiotnik
bezzwłoczny = speedy +2 znaczenia
rozkładający się (np. ciało, zwłoki) = corrupt
rzeczownik
inne

"zwłoki" — Słownik kolokacji angielskich

dead body kolokacja
 1. dead przymiotnik + body rzeczownik = zwłoki, ciało
  Bardzo silna kolokacja

  Five hours later, his dead body was found on the street.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo