BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zdradzać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdradzać się" po polsku

zdradzać się

 1. betray oneself  
czasownik
 1. betray *
  • zdradzić (np. przyjaciela, żonę) [przechodni]
   They got divorced because Tom had betrayed Jane. (Rozwiedli się ponieważ Tom zdradził Jane.)
 2. condemn **
 3. bewray
czasownik
 1. rat **
  • sypać, donosić, zdradzać potocznie
   Are you the one who ratted to the police? (Czy to ty sypałeś policji?)
   Are you sure he won't rat on us? (Jesteś pewny, że on na nas nie doniesie?)
 2. roam , *
 3. telegraph
phrasal verb
 1. give somebody away
idiom
 1. step out on somebody
phrasal verb
 1. give something away , give away something *
phrasal verb
 1. give yourself away  
  If you don't want to give yourself away, lose the jewelry. (Jeśli nie chcesz się zdradzić, pozbądź się biżuterii.)
  That was the moment when you gave yourself away. (To był moment, w którym się zdradziłeś.)
 2. give oneself away

Powiązane zwroty — "zdradzać się"

rzeczownik
przymiotnik
zdradziecki = treacherous +4 znaczenia
zdradliwy = snaky +2 znaczenia
phrasal verb

powered by  eTutor logo