Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"udaremniony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "udaremniony" po polsku

udaremniony

przymiotnik
 1. foiled  
  A terror plot that targeted New York City has been foiled. (Plan ataku terrorystycznego, który był skierowany na Nowy Jork został udaremniony.)
czasownik
 1. defeat ***
 2. foil *  
  They managed to foil the terrorist attack. (Udało się im udaremnić atak terrorystyczny.)
 3. frustrate **
 4. baffle
  • udaremniać, udaremnić, pokrzyżować (np. plany)
   The police baffled their attempts to rob the bank. (Policja udaremniła ich próby obrabowania banku.)
   The injury baffled my plans. (Kontuzja pokrzyżowała moje plany.)
 5. balk , także: baulk BrE
 6. circumvent
 7. confound
 8. queer
czasownik
 1. scotch
 2. thwart , *
 3. stifle *
 4. sidetrack
  • opóźniać (postęp czegoś), udaremniać (coś)  AmE
   Budget issues sidetracked our plans. (Problemy z budżetem udaremniły nasze plany.)
 5. checkmate
 6. stultify

Powiązane zwroty — "udaremniony"

przymiotnik
daremny = futile +9 znaczeń
idiom
przysłówek
daremnie = unsuccessfully +4 znaczenia
czasownik