"trzask" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trzask" po polsku

trzask

obrazek do "bang" po polsku
rzeczownik
 1. bang **
  • huk, trzask [policzalny]
   The door slammed shut with a loud bang. (Drzwi zatrzasnęły się z głośnym hukiem.)
   Did you hear this loud bang? (Słyszałeś ten głośny trzask?)
   His car crashed into a tree with a bang. (Jego samochód z hukiem uderzył w drzewo.)
 2. pop ***
  • trzask (np. odgłos przebitego balonu czy wystrzału) [policzalny]
   I heard a loud pop. (Usłyszałem głośny trzask.)
   We all heard a pop and then there was silence. (Wszyscy usłyszeliśmy wystrzał, a potem była już tylko cisza.)
 3. slam **
  • trzask (drzwi, okna)
   The first thing she heard was the slam of the door. (Pierwszą rzeczą, którą ona usłyszała był trzask drzwi.)
   The slam of the window woke me up. (Obudził mnie trzask okna.)
 4. crack ***
  • trzask, zgrzyt (dźwięk) [policzalny]
   The back of the chair splintered with a loud crack. (Tył krzesła złamał się z głośnym trzaskiem.)
   What was this crack? Is someone inside? (Co to był za zgrzyt? Czy ktoś jest w środku?)
 5. snap ***
  • trzask (np. łamanej gałęzi), kłapnięcie (zębów)
   He heard a snap under his feet as he stepped on a twig. (Usłyszał pod swoimi stopami trzask gdy nadepnął na gałąź.)
   I turned around because I heard a snap, but the room was empty. (Odwróciłem się, bo usłyszałem trzask, ale pokój był pusty.)
 6. crackle *
 7. smash **
  • brzęk (np. zbitego szkła), trzask (np. drzwi)
   With a smash of the door, he walked out. (On wyszedł z trzaskiem drzwi.)
   He threw a ball and we heard a smash of glass. (On rzucił piłkę i usłyszeliśmy brzęk szkła.)
 8. clicking
  • trzask, stukot
   The clicking of the machine was disturbing. (Trzask maszyny był niepokojący.)
   We heard the clicking of the switch and the room was illuminated. (Usłyszeliśmy trzask włącznika i pokój został oświetlony.)

powered by  eTutor logo