"operacji" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "operacji" po polsku

operacji

przymiotnik
 1. transactional
rzeczownik
 1. operation **** , op (skrót) informal
  • operacja (w szpitalu) [COUNTABLE]
   The doctor told me that an operation was necessary. (Lekarz powiedział mi, że jest konieczna operacja.)
   The operation went well, you were very lucky, sir. (Operacja poszła dobrze, miał pan dużo szczęścia.)
   link synonim: surgery
  • działania operacyjne, operacja (np. policji, wojska) [COUNTABLE]
   The military operations will begin tomorrow. (Wojskowe działania operacyjne zaczną się jutro.)
   The operations undertaken by the police were unsuccessful. (Działania operacyjne podjęte przez policję były bezowocne.)
 2. surgery *** , także: surg.
  • operacja (w szpitalu) [UNCOUNTABLE]
   After surgery, you need to rest as much as you can. (Po operacji powinieneś odpoczywać tak dużo, jak tylko możesz.)
   My dad was petrified of the kidney surgery. (Mój tata był przerażony operacją nerki.)
   link synonim: operation
 3. transaction **
 4. exercise **** , ex. (skrót) *
  • operacja, kampania [COUNTABLE]
   We're undertaking a new marketing exercise. (Podejmujemy nową kampanię marketingową.)
   This exercise was created to discourage people from smoking. (Ta kampania powstała, aby zniechęcić ludzi do palenia.)

Powiązane zwroty — "operacji"

czasownik
operować czymś = man +1 znaczenie
poddawać się (badaniom, operacji) = undergo
dochodzić do siebie (np. po operacji) = do well
robić nacięcie (np. w czasie operacji) = section
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
operacyjny = surgical , surg. (skrót) +2 znaczenia
nieoperacyjny (nienadający się do operacji) = inoperable
bezproblemowy (o czasie, operacji) = troublefree
inne
przysłówek
operacyjnie = surgically +1 znaczenie
idiom
powieść się (o długoterminowej operacji) = have a good run for one's money

powered by  eTutor logo