KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mózg" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mózg" po polsku

mózg

obrazek do "brain" po polsku
rzeczownik
 1. brain ****   [policzalny]
  The human brain is very powerful. (Ludzki mózg ma bardzo duże możliwości.)
  Dr Tancredi is a top brain specialist. (Dr Tancredi jest czołowym specjalistą od mózgu.)
 2. brains *
  • mózg (o bardzo inteligentnym, bystrym człowieku)
   He was the brains behind their plan. (On był mózgiem, który stał za ich planem.)
 3. mastermind
  • mózg (przedsięwzięcia)
 4. clyde *   slang
 5. top story
 1. mastermind of something

"mózg" — Słownik kolokacji angielskich

top story kolokacja
 1. top przymiotnik + story rzeczownik = mózg, umysł, rozum
  Bardzo silna kolokacja

  Believe me, it has been one of the top stories here for the last six months.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo