TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"nie przekonać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie przekonać kogoś" po polsku

nie przekonać kogoś

idiom
 1. leave somebody cold
obrazek do "encourage" po polsku obrazek do "persuade" po polsku
czasownik
 1. encourage ****
  • zachęcać, mobilizować, przekonywać, ośmielać [przechodni]
   My friends are encouraging me to take part in the competition. (Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.)
   We were encouraged to learn foreign languages at school. (Byliśmy w szkole zachęcani do nauki języków obcych.)
   The traffic encouraged many people to use trains. (Korki zachęciły wielu ludzi do podróżowania pociągami.)
   You can also encourage your friends to come and help. (Możesz także przekonać swoich przyjaciół, żeby przyszli i pomogli.)
   She encouraged me to meet with her brother. (Przekonała mnie, żebym spotkał się z jej bratem.)
   przeciwieństwo: discourage
 2. persuade **
 3. move *****   [przechodni]
  He should go to the party with us, we have to move him. (On powinien iść z nami na imprezę, musimy go przekonać.)
  Show him this photo to move him to go with us. (Pokaż mu to zdjęcie, żeby go przekonać, żeby poszedł z nami.)
 4. satisfy **
 5. have *****
 6. get *****
  • przekonywać, zmuszać [przechodni]
   I need to get him to do this my way. (Muszę przekonać go, aby zrobił to po mojemu.)
   She got me to tell her all truth. (Ona zmusiła mnie do powiedzenia jej całej prawdy.)
phrasal verb
 1. make one's case , make out a case
 2. prevail on somebody , prevail upon somebody
obrazek do "convince somebody" po polsku Obama tries to convince
czasownik
 1. convince somebody ***
  • przekonać kogoś (np. że coś jest prawdą)
   Your explanation didn't convince me. (Twoje wytłumaczenie nie przekonało mnie.)
   Do you really think that this poor excuse will convince her? (Czy naprawdę myślisz, że ta kiepska wymówka ją przekona?)
   He convinced me to go for a walk. (On przekonał mnie do pójścia na spacer.)
phrasal verb
 1. talk somebody over
 2. win somebody over
 3. bring somebody around , także: bring around somebody , bring somebody round , także: bring round somebody
 4. get round somebody
czasownik
 1. sell somebody something *****  
  He sold me his smile. (On przekonał mnie swym uśmiechem.)
  She sold me her monologue. (Ona przekonała mnie swoim monologiem.)
czasownik
 1. convince ***
  • przekonać (sprawić, że ktoś uwierzy, że to, co mówimy jest prawdą) [przechodni]
   She convinced me to go on a vegetarian diet. (Ona przekonała mnie, abym przeszedł na dietę wegetariańską.)
   It was hard to convince him not to leave the country. (Ciężko było przekonać go, żeby nie wyjeżdżał z kraju.)
   zobacz także: persuade
 2. sell *****
  • przekonywać, przekonać (np. do nowych pomysłów) [przechodni/nieprzechodni]
   Can you sell me on your idea? (Czy jesteś w stanie przekonać mnie do swojego pomysłu?)
   I wanted to sell my boss a brilliant idea of mine. (Chciałem przekonać mojego szefa do mojego znakomitego pomysłu.)
phrasal verb
 1. talk somebody around , talk somebody round
 2. reason with somebody
  • przekonywać kogoś, namawiać kogoś
   I can't convince him, maybe you will reason with him. (Nie mogę go przekonać, może ty go namówisz.)
   I wanted to invite her to the cinema today but I couldn't reason with her. (Chciałem zaprosić ją dziś do kina, ale nie mogłem jej przekonać.)
   How can I reason with you? (Jak mogę cię przekonać?)
   It is so hard to reason with you. (Tak ciężko cię przekonać.)
 1. prevail on somebody to do something
czasownik
 1. see *****
  • dowiadywać się, przekonać się [przechodni]
   I saw that she was lying. (Dowiedziałem się, że ona kłamała.)
   I saw his true intentions. (Przekonałem się o jego prawdziwych zamiarach.)
   Look, a new shop! Let's see what we can buy there. (Spójrz, nowy sklep! Dowiedzmy się, co można tam kupić.)
   I found a box at the attic, let's see what's in it. (Znalazłem pudełko na strychu, dowiedzmy się, co jest w środku.)
phrasal verb
 1. come around * , come round BrE
 1. wait and see