"zobaczyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zobaczyć coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. see *****
  • widzieć, zobaczyć (zauważyć) [TRANSITIVE]
   Do you see that house on the left? It belongs to the Queen. (Widzisz ten dom po lewej? Należy do Królowej.)
   I have never seen such a big watermelon. (Nigdy wcześniej nie widziałem takiego dużego arbuza.)
   He stole her wallet, did you see that? (On ukradł jej portfel, widziałeś to?)
  • zobaczyć (zauważyć, że coś jest prawdziwe) [TRANSITIVE]
   I saw that her promise was honest. (Zobaczyłem, że jej obietnica była szczera.)
   She finally saw that they were lying. (Ona w końcu zobaczyła, że oni kłamali.)
  • spotykać przypadkiem, zobaczyć [TRANSITIVE]
   I saw Mark today, it was awkward. (Spotkałem dzisiaj przypadkiem Marka, to było niezręczne.)
   My mom saw my dad in a pub. (Moja mama przypadkiem spotkała mojego tatę w pubie.)
   Tracey saw Michael in the theatre yesterday. (Tracey widziała wczoraj Michaela w teatrze.)

zobaczyć coś

idiom
 1. clap eyes on something
 1. wait and see
przymiotnik
 1. it does your heart good to see something
phrasal verb
 1. see in ***
czasownik
 1. see more than one's fair share of something , także: have more than one's fair share of something
phrasal verb
 1. look on somebody * , look upon somebody
czasownik
 1. see *****
  • spotykać się, umawiać się, zobaczyć się (z kimś) [TRANSITIVE]
   My ex called me, she wants to see me. (Moja była do mnie zadzwoniła, chce się ze mną umówić.)
   Does your sister want to see me? (Czy twoja siostra chce się ze mną umówić?)
   She'll see you tonight. (Ona zobaczy się z tobą dziś wieczorem.)
   I'll see you next week. (Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.)