"kryjówce" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kryjówce" po polsku

kryjówce

rzeczownik
 1. denning
rzeczownik
 1. lodge **
  • kryjówka, nora [policzalny]
   You must never look inside my lodge! (Nigdy nie wolno ci zaglądać do mojej kryjówki!)
   My dog is scared of children, he's been sitting in his lodge the whole evening. (Mój pies boi się dzieci, cały wieczór siedzi w swojej kryjówce.)
   The two boys found a lodge. (Dwóch chłopców znalazło kryjówkę.)
 2. den *
  • melina, kryjówka (np. pijacka)
   The place was known as a den for all the lowlifes in the city. (To miejsce było znane jako melina dla wszystkich szumowin tego miasta.)
   link synonim: lair
  • kryjówka, skrytka (miejsce, gdzie bawią się dzieci)
   The children had their special den, but they wouldn't tell anyone where it is. (Dzieci miały swoją wyjątkową skrytkę, ale nie powiedziały nikomu, gdzie ona jest.)
 3. cache *  
  He kept all his valuables in a cache somewhere. (On trzymał wszystkie swoje kosztowności w jakiejś kryjówce.)
 4. hiding place
  • kryjówka, schowek
   He was the only person who knew her hiding place. (On był jedyną osobą, która znała jej kryjówkę.)
   I showed her the best hiding place in the whole house. (Pokazałem jej najlepszy schowek w całym domu.)
 5. safe house  
  He took me to the safe house because I was in danger. (On zabrał mnie do kryjówki, bo byłem w niebezpieczeństwie.)
  If we get separated, we'll meet at the safe house. (Jeśli zostaniemy rozdzieleni, spotkamy się w kryjówce.)
 6. hideaway
 7. hideout  
 8. lair
 9. bolthole , także: bolt-hole
 10. hiding-place  
 11. hiding spot  
 12. hidey-hole , także: hidy-hole
 13. stash house potocznie
 14. funk hole   potocznie

Powiązane zwroty — "kryjówce"

rzeczownik

powered by  eTutor logo