"shielding" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shielding" po angielsku

shielding

czasownik
 1. ekranowanie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. krycie się, osłanianie się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "shield" po polsku obrazek do "shield" po polsku
rzeczownik
 1. tarcza [policzalny]
  The knight used a sword and a shield. (Rycerz używał miecza i tarczy.)
  He used the man's body as a shield. (On użył ciała mężczyzny jako tarczy.)
 2. tarcza policyjna [policzalny]
  The police pushed back the attackers with their shields. (Policjanci odepchnęli napastników tarczami policyjnymi.)
 3. trofeum sportowe [policzalny]
  She had several shields on the mantlepiece. (Ona miała kilka trofeów sportowych na półce nad kominkiem.)
  He showed me his last shield. (On pokazał mi swoje ostatnie trofeum sportowe.)
 4. tarcza herbowa [policzalny]
  His shield was widely known all across the country. (Jego tarcza herbowa była powszechnie znana w całym państwie.)
  Every aristocratic family had a shield. (Każda arystokratyczna rodzina miała tarczę herbową.)
 5. ochrona [policzalny]
  A bodyarmour acts as a shield against bullets. (Kamizelka kuloodporna stanowi ochronę przed pociskami.)
  Even a good password is not a shield from hackers. (Nawet dobre hasło nie jest ochroną przed hakerami.)
 6. odznaka American English [policzalny]
  He left his golden shield in his office. (On zostawił swoją złotą odznakę w swoim biurze.)
  Every policeman has a shield. (Każdy policjant ma odznakę.)
  link synonim: badge

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. osłonić, osłaniać [przechodni]
  It does no good to shield him from the truth. (Chronienie go przed prawdą nie zdziała niczego dobrego.)
  I shielded my son with my own body. (Osłoniłem mojego syna moim własnym ciałem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo