TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"hodowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hodowany" po polsku

hodowany

przymiotnik
 1. cultured
obrazek do "keep" po polsku
czasownik
 1. rear *** , rear up   [przechodni]
  I rear sheep on my fields. (Hoduję owce na moich polach.)
  My father used to rear cattle. (Mój ojciec hodował kiedyś bydło.)
 2. culture , *****
  • hodować, wyhodować (np. bakterie, tkanki) termin techniczny
   The cells are cultured in a laboratory and then analyzed. (Komórki są hodowane w laboratorium, a potem analizowane.)
   The scientists managed to culture a human's heart tissue. (Naukowcom udało się wyhodować tkankę ludzkiego serca.)
 3. breed **
  • hodować (np. zwierzęta) [przechodni]
   They breed cows for milk. (Oni hodują krowy na mleko.)
   My grandma breeds hens to have eggs. (Moja babcia hoduje kury, aby mieć jajka.)
 4. keep *****
 5. cultivate *
 6. raise *****
  • hodować (zwierzęta), uprawiać (rośliny) [przechodni]
   He raised cattle on his farm. (On hodował bydło na swojej farmie.)
   My aunt still raises hens. (Moja ciocia wciąż hoduje kury.)
 7. gender ***
  • rozmnażać, hodować przestarzale
   My grandfather genders pigeons. (Mój dziadek hoduje gołębie.)
   Tom's family genders dogs and cats. (Rodzina Toma hoduje psy i koty.)

Powiązane zwroty — "hodowany"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik