"get the result" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get the result" po angielsku

rzeczownik
 1. wynik (w matematyce)
  Can you tell me the result you've gotten? (Powiesz mi jaki wynik otrzymałeś?)
  My result is different from yours. (Mój wynik jest inny niż twój.)
 2. ocena, wynik (egzaminu)
  The final result wasn't satisfactory. (Ostateczna ocena nie była satysfakcjonująca.)
 3. rezultat [COUNTABLE]
  What was the result of the test? (Jaki był rezultat testu?)
  All this effort and no result! (Cały ten wysiłek i żadnego rezultatu!)
  We've gotten the results we anticipated. (Otrzymaliśmy rezultaty, których się spodziewaliśmy.)
  link synonim: outcome
  przeciwieństwo: cause
  zobacz także: conclusion, product, effect
czasownik
 1. wynikać, pochodzić, wypływać [INTRANSITIVE]
  Our problems result from differences in our characters. (Nasze problemy wynikają z różnic w naszych charakterach.)
  All our arguments result from lack of trust. (Wszystkie nasze kłótnie wynikają z braku zaufania.)
  zobacz także: flow, come
 2. skończyć się czymś, doprowadzić do czegoś, spowodować coś
  His lies resulted in a crisis. (Jego kłamstwa doprowadziły do kryzysu.)
  This argument will result in our divorce. (Ta kłótnia skończy się naszym rozwodem.)
przymiotnik
 1. wynikowy
  I want to have a result report on my desk tomorrow morning. (Chcę mieć raport wynikowy na moim biurku jutro rano.)
  The result table shows we have been working hard. (Tabela wynikowa pokazuje, że ciężko pracowaliśmy.)

"get the result" — Słownik kolokacji angielskich

get the result kolokacja
Popularniejsza odmiana: get results
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań wynik
 1. get czasownik + result rzeczownik
  Luźna kolokacja

  These can then be called in turn,to get the same result.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo