BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"result" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

result rzeczownik

rzeczownik + result
Kolokacji: 175
test result • election result • end result • search result • poll result • race result • View All Result • result of one's efforts • ...
result + czasownik
Kolokacji: 161
result shows • result suggests • result indicates • result reflects • result proves • result includes • result leads • result appears • ...
czasownik + result
Kolokacji: 149
produce results • yield results • achieve results • deliver results • report results • show results • get results • bring results • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
3. yield results = przynosić wyniki, przynosić rezultaty yield results
4. deliver results = przynieś rezultaty deliver results
  • Why wouldn't you actually get the results and look at them?
  • Get the results from each race of the 1970 season.
  • How can you help them to get the results they want?
  • How and when will you get the results of the test?
  • Most of them would be dead before you ever got the results.
  • These can then be called in turn,to get the same result.
  • They got the same result in 2010 with 33 points.
  • She didn't have to do a lot to get results.
  • You have to put the hours in to get results.
  • Who's the best person to get results and not talk.
8. bring results = przynieś wyniki bring results
10. include results = obejmuj wyniki include results
13. earn several Results = zdobądź kilka Wyników earn several Results
15. receive results = otrzymuj wyniki receive results
16. post results = wyniki poczty post results
18. want results = chciej wyniki want results
27. result is declared = skutek jest oznajmiony result is declared
31. generate results = spowoduj skutki generate results
36. result is considered = wynik jest uznawany result is considered
38. lead to results = spowoduj skutki lead to results
40. result is made = wynik jest zrobiony result is made
41. result is taken = wynik jest wzięty result is taken
43. result is based = wynik jest oparty result is based
44. result is called = wynik jest ogłoszony result is called
45. measure results = wyniki środka measure results
47. result is mixed = skutek jest zróżnicowany result is mixed
50. use with results = wykorzystanie z wynikami use with results
51. exist as the result = istniej jako wynik exist as the result
52. gain results = wyniki przyrostu gain results
przymiotnik + result
Kolokacji: 348
direct result • final result • positive result • similar result • mixed result • financial result • preliminary result • net result • ...
przyimek + result
Kolokacji: 22
without result • with results • of results • for results • to results • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.