ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"get grades" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get grades" po angielsku

obrazek do "mark" po polsku
rzeczownik
 1. ocena, stopień szkolny
  I want to get a good mark on this test. (Chcę dostać dobrą ocenę z tego sprawdzianu.)
  My children get good marks at school. (Moje dzieci zdobywają dobre oceny w szkole.)
  I got good grades in my final exams. (Dostałam dobre oceny z końcowych egzaminów.)
  Jane got the highest grade. (Jane otrzymała najwyższą ocenę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. oceniać, wystawiać stopnie [przechodni]
  The teacher marks tests. (Nauczyciel ocenia sprawdziany.)
  Have you had the time to mark my paper, sir? (Czy miał pan czas, by ocenić moje wypracowanie, proszę pana?)
  Our biology teacher always grades us unjustly. (Nasz nauczyciel biologii zawsze ocenia nas niesprawiedliwie.)
  This group work won't be graded. (Ta praca w grupach nie będzie oceniana.)
 2. wyznaczać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "grade" po polsku
rzeczownik
 1. klasa, gatunek (np. produktu) [policzalny]
  What's the grade of these eggs? (Jaka jest klasa tych jajek?)
  The components used to manufacture this car are of the highest grade. (Komponenty użyte do produkcji tego samochodu są najwyższego gatunku.)
 2. szczebel, stopień (np. w organizacji) [policzalny]
  He operates on the highest grade of the association. (On działa na najwyższym szczeblu stowarzyszenia.)
  I don't know people from the lower grade - we have separate offices. (Nie znam ludzi z niższego szczebla - mamy osobne biura.)
 3. ocena (w szkole) [policzalny]
  "What grade did you get?" "B." ("Jaką ocenę dostałeś?" "B.")
  She gets a scholarship for good grades. (Ona otrzymuje stypendium za dobre oceny.)
 4. rocznik (w szkole) [policzalny]
  The girl that I fancy goes to grade 8. (Dziewczyna, która mi się podoba chodzi do ósmej klasy.)
  My daughter is now in sixth grade. (Moja córka jest teraz w szóstej klasie.)
 5. trawa, zioło slang
  Let's buy some grade for the party! (Kupmy trochę zioła na imprezę!)
  This grade is weak, who sold you that? (Ta trawa jest słaba, kto ci ją sprzedał?)
 6. laleczka, ślicznotka slang
  Hey, grade, you need anything? (Ej, ślicznotko, potrzebujesz czegoś?)
  Look at that grade! She has such great legs! (Popatrz na tę laleczkę! Ma takie świetne nogi!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dzielić na klasy, sortować [przechodni]
  The class was graded into two parts, according to their proficiency. (Klasa została podzielona na dwie części, zgodnie z poziomem zaawansowania.)
  Before you put these apples up, grade them. (Zanim wystawisz te jabłka, posortuj je.)
 2. stopniować, różnicować (np. rangi i płace w organizacji) [przechodni]
  The wages in this company are graded according to experience. (Zarobki w tej firmie są zróżnicowane ze względu na doświadczenie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pochyłość, nachylenie
  This hill is famous for its grade. (Ten pagórek jest znany ze swojej pochyłości.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get grades" — Słownik kolokacji angielskich

get grades kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć klasy
 1. get czasownik + grade rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  At the same time, I continued to focus on getting good grades.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo