ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"serve grades" — Słownik kolokacji angielskich

serve grades kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obsłuż klasy
  1. serve czasownik + grade rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It serves grades 9-12 and has a student body of 193.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo