"teach grade" — Słownik kolokacji angielskich

teach grade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz klasę
  1. teach czasownik + grade rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His mother taught first and second grade in public schools.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo